سوالات متداول

هم بستر استفاده از اسکای روم وجود دارد و هم بستر استفاده از بیگ بلو باتن؛ به زودی پلتفرم های دیگری نیز اضافه خواهد شد تا مدارس بتوانند آموزش های آنلاین خود را در بسترهای دلخواه برگزار نمایند.

آموزش مجازی به این صورت است که یک ویدیوی آموزشی در پنل مدیریت سایت بارگذاری می شود و دانش آموز هر زمان که در پنل خود ورود کند می تواند آن را مشاهده نماید؛ اما در کلاس مجازی دانش آموزان و آموزگار باید در سر ساعت مشخص آنلاین بوده و در همان زمان درس توسط معلم تدریس می شود. در آموزش مجازی امکان تعامل با معلم وجود ندارد اما در کلاس مجازی امکان تعامل به صورت صوتی و تصویری برقرار است.

هر دو حالت امکان پذیر است. می توانید برای تست یک ماهه دریافت کنید و در صورت رضایت تمدید نمایید. همچنین در صورت عدم رضایت هم میتوانید از پلتفرم دیگری استفاده کنید
منوی اصلی